Организациите на маслодайната роза искат контрол, работници и стратегия

Регистрираните розопроизводители са близо 3 000 с 53 670 дка, преработвателите са 67, износът за 2023 г. е за 23,6 млн. лв.

Завишен контрол през предстоящата кампания по прибиране реколтата от маслодайна роза поискаха днес организациите, които участваха в Консултативния съвет по маслодайната роза. МЗХ ще организира проверки на пунктовете за изкупуване и на дестилериите, както и за наличието на договори за изкупуване, както изисква Законът за маслодайна роза. Проверките ще се осъществяват съвместно с НАП, Агенцията по труда и областните дирекции „Земеделие“ в областите, където се отглежда маслодайна роза. Това стана ясно от срещата с участието на земеделския министър Кирил Вътев.

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев подчерта необходимостта да бъдат обучени експерти, които да участват в проверките.

Консултативният съвет реши да бъде възстановена работната група, която да изработи законопроект за изменение и допълнение на Закона за маслодайната роза и Стратегия за развитие на сектора.

Заради недостига на работна ръка за прибиране на реколтата и проблемите с еднодневните трудови договори, които производителите срещат, бе решено МЗХ да обсъди въпроса с Министерството на труда и социалната политика. Бяха разгледани кандидатурите на организации, които искат да се включат в съвета.

По данни на дирекция „Растениевъдство“ към 7 март 2024 г. в регистъра на розопроизводителите фигурират 2 943 розопроизводители, с регистрирани 5 367 ха площи, съгласно Закона за маслодайната роза. Регистрираните преработватели са 67,  а 53 са регистрираните обекти за преработка на розов цвят. В кампанията за директни плащания през 2023 г. са заявени за подпомагане 4 375,19 ха с маслодайна роза и 4 076 парцела. Броят на земеделските производители е 1 235.

За през 2023 г. от България са изнесени 1 370 кг розово масло на средна експортна цена от 9 168 евро/кг. (общо приходи 24 618 000 лв.) Основно експортът е насочен към САЩ, Китай, Япония, Тайван, Южна Корея и Франция. Внесени са 79 кг с произход от Турция и Китай.

В Консултативния съвет по маслодайна роза участваха представители на Българска асоциация биопродукти, Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, Професионална асоциация на розопроизводителите в България, Национален център по обществено здраве и анализи, БАБХ, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Институт по розата и етеричномаслените култури, Национален клонов съюз на производители на етерично маслени култури.

Leave a Comment