Два дни фермерски пазар на млечни и други продукти пред сградата на МЗХ

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и председателят на Български фермерски съюз Георги Стоянов ще открият днес, 15 април, в 11 часа изложението на местни млечни и фермерски продукти в София пред сградата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Събитието ще продължи и на 16 април.

Целта е подпомагане на земеделските стопани чрез пряка реализация на произведените от тях продукти сред българските потребители. Участие във фермерския пазар могат да вземат регистрирани земеделски производители, както и малки и средни предприятия, занимаващи се с преработка.

Участниците ще имат възможност да обменят опит и познания, да осъществят контакти един с друг и да засилят сътрудничеството помежду си.

Leave a Comment