Безплатни съвети за растителна защита при лозя на 17 април в учебното стопанство на АУ-Пловдив

На 17 април от 10:30 часа в учебно-опитното стопанство на Аграрния университет (малко преди с. Брестник) лозарите ще могат да получат ценни съвети за някои растително-защитни практики и административни изисквания. Инициативата е безплатна.

Лектор ще бъде доц. Боян Сталев от Катедра Лозарство и овощарство в АУ-Пловдив. Той ще говори за определяне наличието на зимуващи форми при лозата по отношение на ескориозата и брашнестата мана; необходими мерки за ограничаване разпространението на ериофиден акар при лозата; запознаване с работата на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционнните дейности в сайта на БАБХ; попълване на дневници за растителна защита.

Софтуерният инженер Благой Анастасов ще проведе демонстрация на технологичния софтуер за лозарството, в контекста на лозарските мероприятия, които е необходимо да бъдат проведени при винените и десертните лозови насаждения през първа фаза на вегетационния период.

Leave a Comment