От 1 май до 31 юли е забранен уловът на два вида пясъчни миди

Със заповед на земеделския министър от 1 май до 31 юли се забранява уловът на два вида пясъчни миди в акваторията на Черно море. Видовете са Donax trunculus и Chamelea gallina.

Целта е да се опази популацията им.

След 1 май се забранява пренасянето, съхранението, превозването и първата продажба на миди от двата вида с изключение на количества, уловени преди датата.

Leave a Comment