Депутатите ще обсъдят спешни промени в ЗПЗП, за да тръгне Кампания 2024

Законопроектът за подпомагане на земеделските производители предвижда възможност по-бързо да се одобрят и договорират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, да се удължи помощта за акциза върху газьола, да се промине дефиницията за активен земеделски производител

Днес на първо четене в Комисията по земеделието, храните и горите ще бъде разгледан Проекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Законопроектът е входиран от група народни представители, но вероятно е написан в Министерството на земеделието и храните както се случи и със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

„Спешността на законопроекта в областта на директните плащания обусловена и от необходимостта да бъде отворен прием на заявления да подпомагане за Кампания 2024 г., при който условията и правилата за отпускане на директна подкрепа отговарят на легитимните очаквания на земеделските стопани да получат справедливо допълване на доходите от земеделска дейност с директни субсидии, както и за осигуряване от страна на администрацията на предвидима и сигурна правна среда“, пише в мотивите.

Предложените промени са в доста посоки.

Една от тях е методиките и заповедите на министъра за одобряване на правила да се включват в официалния раздел на „Държавен вестник“.

За да се постигне по-бързо и ефективно договаряне и усвояване на средствата за инвестиции по двете направления от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които бяха отворени за приеми през септември – декември 2023 г., се дава възможност да директора на ДФ „Земеделие“ да делегира със заповед правомощията си относно компонента „Устойчиво селско стопанство“ в ПВУ.

В мотивите се посочва, че по направлението „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ (бюджет 381,7 млн. лв.) и направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ (бюджет 18 млн. лв.) са постъпили над 4000 проекта. Предстои през април фондът да приключи оценката на проектите и да пристъпи към сключване на договори. За да може по-бързо да се процедира, е необходимо да се увеличат правомощията на директора.

Действието на държавната помощ за акциза върху газьола ще бъде удължено до края на 2026 г. чрез промени в закона.

Със законопроекта се изчиства възможността някои производители, които развиват и друга дейност, да останат извън подпомагането, тъй като не отговарят на дефиницията за активен земеделски спотанин. За целта изискването доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството се променя на „да съставляват най-малко 10%“. Годишният размер на директните плащания, за който се изискваше да е минимум 5% от общите приходи, се променя на „минимум 2%“.

Възможността за подаване на заявления за подпомагане по интервенциите до ДФЗ без електронен подпис се удължава до края на 2025 г.

Leave a Comment