Агнешкото месо на дребно е поскъпнало с над 8% за година, а при животновъдите с 0,1%

С 8,4% е поскъпнало на годишна база агнешкото месо на дребно. Последната цена, оповестена от МЗХ с източник САПИ, е от 10 април – средно 25,27 лева за килограм.

В същото време изкупната цена на агнета (живо тегло) е 11,11 лева/килограм. Тя е само с 0,1 на сто по-висока спрямо миналогодишната.

Най-голямо е увеличението при агнешко месо на едро. То струва 25,93 лв., а годишният му ръст е 9,2%.

Цените на агнешкото месо се увеличават както на месечна, така и на седмична бата. За отбелязване е, че изкупната цена на живите агнета не е мръднала за седмица, а за месеца е увеличена с 0,1%.

Значителна е разликата между седмичните цени на класифицирано месо от леки агнета (до 13 кг) в България и в ЕС.

У нас цената надминава 1040 евро за 100 кг към 1 април, докато средната цена в ЕС е около 810 евро за 100 кг.

По данни на ЕК от март 2024 г. единствено класифицираното месо от леки агнета в Хърватия и Унгария е по-скъпо от българското, по данни на кланници.

Агростатистиката на МЗХ представя данни за производството на месо от овце в България само до 2022 г. включително.

България липсва в кръговата диаграма, където са записани основните европейски производители на месо от овце по данни за 2023 г. На първо място е Испания, която отглежда 25% от европейските стада с овце. След нея са нашите съседки Румъния (19%) и Гърция (12%).

Основният внос на месо от овце е от „трети страни“ – 490,4 тона, Северна Македония (444,3 т) и Гърция (416,3 т) по данни за 2023 г.

Leave a Comment