Комисията гласува анблок Закона за подпомагане на земеделските производители

С 12 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) бе приет на второ четене в Комисията по земеделието, храните и горите днес. Цялото заседание продължи около десет минути.

Председателят на комисията Десислава Танева информира депутатите, че има разбиране от страна на председателството на Народното събрание законопроектът да влезе в дневния ред за разглеждане в пленарна зала още тази седмица и да бъде гласуван на второ четене. Както знаем депутатите излизат във ваканция след броени дни преди Великден и няма да се върнат в зала, както и няма да провеждат заседания по комисии до избирането на нов парламент.

Част от измененията в законопроекта са задължителни, за да може да стартира, макар и със закъснение, Кампания 2024, с която стопаните заявяват бъдещи директни плащания.

Виж промените в ЗПЗП ТУК и ТУК

Депутатите от комисията гласуваха също така да отпадне ал. 15, т. 1 на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това бе предложено от депутата Драгомир Петров от ИТН.

Текстът, който трябва да се отмени в преходните и заключителни разпоредби на ЗПЗП, е следният:

(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и/или по мярка „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се разпределят без промяна на местоположението на лицата, одобрени по мярката, в случаите, когато:

1. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, одобрена за подпомагане по мярката

Leave a Comment