Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители са гласувани окончателно

Депутатите гласуваха на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), с които се гарантира прилагането на мерките за подкрепа на земеделските стопани.

Народно събрание

Промените предвиждат удължаване до 31 декември 2026 г. на срока за прилагане на Схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, като е предвидено помощта да се прилага след получаване на окончателния номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

За да може повече земеделци да отговарят на дефиницията „активен земеделски стопанин“, критериите са занижени. А именно: вместо 33% от доходите им да са от селско стопанство, вече се изисква те да са 10%.; изискването годишният размер на директните плащания да е поне 5%, пада на 2%. Въпреки това 67 стопани отново няма да могат да се вместят в занижените критерии и ще останат без подпомагане, съобщиха наскоро от МЗХ.

Благодарение на законовите промени на Националната служба за съвети в земеделието ще може да се възложи предоставянето на безплатни съветнически услуги за малките и младите фермери чрез инхаус процедура.

Leave a Comment