Задължителната угар и 4-те процента за биоразнообразие отидоха в историята

Европейският парламент одобри опростяването на екологичните стандарти за ДЗЕС и освободи от ковтрол и санкции малките фирми до 10 хектара

Както се очакваше, снощи (24 април) Европейският парламент одобри редица значителни опростявания на Общата селскостопанска политика (ОСП) . 425 евродепутати гласуваха „за“ промените в регламента за стратегическия план и хоризонталния регламент на текущата селскостопанска реформа на ЕС. Само 130 парламентаристи гласуваха „против“ тях, а 33-ма въздържаха, съобщи agrarheute.

За да влязат регламентите в сила възможно най-скоро, Съветът трябва да даде формално окончателното си одобрение.

Прочети още по темата:

ЕК отстъпи от някои зелени изисквания към фермерите. Четири ДЗЕС няма да са задължителни

По-конкретно, промените имат за цел да осигурят повече гъвкавост. Предвиждат се обаче и значителни намаления на изискванията за условия в ОСП. Стандартът ДЗЕС 8 за задължително извеждане от експлоатация на 4% от земята в стопанството за поддържане на биоразнообразието ще бъде до голяма степен заличен. Защитата на съществуващите характеристики на ландшафта обаче ще бъде запазена. 

Вместо това държавите-членки трябва да въведат биологични схеми, за да дадат стимул на фермерите да оставят на угар. 

Освен това на държавите-членки е разрешено да предоставят на земеделските стопани специфични изключения за защита срещу ерозия (ДЗЕС 5), минимално почвено покритие (ДЗЕС 6) и сеитбооборот (ДЗЕС 7). Това трябва да е възможно, особено когато изискванията противоречат на техните цели. 

Посочената причина са агротехническите характеристики на определени видове почви. С ДЗЕС 9 върху чувствителни към околната среда постоянни пасища съществуващата забрана за оран може да бъде облекчена. 

Например, планира се да се разреши оран за възстановяване на постоянни пасища в зони от Натура 2000. Това трябва да е възможно, ако зоните са повредени от хищници или инвазивни видове.

Тези изключения от стандартите за ДЗЕС могат да бъдат установени в националните стратегически планове за целия период на ОСП. Въпреки това Европейската комисия вече посочи през март, че изключенията трябва да бъдат „ограничени по отношение на областта“ и да се въвеждат само ако се окажат необходими. 

Целта е решаване на конкретни проблеми. Екологичните стандарти няма да бъдат занижени. Коригираните изисквания вече трябва да се прилагат за 2024 година на кандидатстване.

В случаите, когато изключително неблагоприятните метеорологични условия пречат на земеделските стопани да работят правилно и да отговарят на изискванията за ДЗЕС, ще бъдат въведени разпоредби за затруднения. След това на държавите-членки следва да бъде разрешено да прилагат допълнителни временни изключения. Според Комисията обаче те трябва да бъдат ясно ограничени във времето и да се прилагат само за засегнатите компании. 

Освен това земеделските стопанства с площ от максимум 10 хектара в бъдеще ще бъдат освободени от контрол и по този начин от санкции за нарушения на разпоредбите за условия.

Leave a Comment