Обезщетенията за вчерашните градушки вероятно ще са малки за стопаните на градини

Тази сутрин МЗХ обяви, че експертните комисии са в готовност да започнат обследване на щетите, които нанесоха вчера следобед градушките в Южна България.

Земеделците разчитат, че министерството ще им помогне да се изправят на крака в тази тежка за засегнатите криза.

Има унищожени лозя, градини с маслодайна роза, житни посеви, овощни насаждения и въобще всичко, което е на полето.

Има и държавна помощ за застраховане, от която е възможно земеделците все още да не са се възползвали.

На 21 март от фонда съобщиха добрата новина, че тази година процентът на съфинансиране на застраховането от страна на министерството е по-висок. За плодове и зеленчуци той е вдигнат от 65 до 70 процента, а за зърнени и маслодайни култури от 35 на 50% (за първите 600 ха). Финансовият ресурс на помощта е 3 милиона лева.

Тук въпросът е дали застрахователите са склонили за сключат договори с по-ранна дата, например още през март. Години наред производителите на плодове и зеленчуци се оплакват, че застрахователните компании не рискуват с ранни договори, тъй като напролет има сериозни опасности за плодовите реколти заради слани и мразове. Това за тях означава разходи за сериозни обезщетения. Именно заради сланите, които настъпват в края на март и през април, компаниите предпочитат застрахователния чадър да се отвори от 20-30 април.

Според правилата министерството ще отпусне като обезщетение 80% от направените разходи на тези, които са се застраховали. Незастрахованите ще получат половината от тази сума.

Приемането на заявление за участие в държавната помощ за застраховане започна от 25 март и ще продължи до края на юли.

В Указанията на ДФЗ е записано в част IV: „Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии, издадени преди издаване на удостоверението от ДФ „Земеделие“ по т. 10.3. на указанията за прилагане на схемата за подпомагане.

Точка 10.3 гласи: „ДФЗ взима решение за одобрение на заявлението или прави отказ до 10 работни дни от подаването му. Ако ДФЗ е одобрил подаденото заявление – издава удостоверение на земеделския стопанин за участие в помощта. На базата на издаденото оригинално удостоверение земеделският стопанин сключва застрахователен договор/полица със застрахователните компании, с които фондът е сключил споразумение„.

Тук както се вижда е доста малък времевия прозорец за сключване на застрахователен договор преди падането на вчерашната градушка.

Защото освен тези 10 работни дни, има и нещо друго. В прессъобщението от 21 март фондът кани (чрез медиите) застрахователните компании да сключат споразумение с институцията. Не трябваше ли да е по-рано?

Leave a Comment