ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) преведе над 31 млн. лв. (31 077 749 лв.) по интервенцията „Обвързано с доходите подпомагане за протеинови култури“ (ИПК) за Кампания 2023. Финансовите средства се разпределят между 14 078 земеделски стопани, които отглеждат фасул (за зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен),  фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях.


   Ставката за Кампания 2023 г. е в размер на 284,90 лв. на хектар. Тя е определена със Заповед РД 09-467 от 26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните.
   Право на финансова подкрепа имат земеделски стопани, които отговарят на изискванията на чл. 35 от Наредба 3 от 10.03.2023 г. Те трябва да обработват най-малко 0,5 хектара (заедно или по отделно) с протеинови култури, а площите им да са допустими за подпомагане по ОПДУ.

Leave a Comment