До 10 пъти по-скъпо ще стане ловуването с предложените по-високи такси

Проект на министерство постановление предлага нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча. Документът е публикуван за обществено обсъждане ТУК. То ще продължи до 13 юни.

рога
Супертрофей от рога на благороден елен

В проекта е предвидено таксата за теоретичния изпит за придобиване право на лов да бъде увеличена от 35 на 60 лева. практическият изпит ще се таксува с 35 лева вместо досегашните 25. Годишно над 4000 души плащат първата такса и над 3000 – втората.

Преценено е, че цената на падналите дивечови рога, които се използват с търговски цели, трябва да бъде увеличена. Тези рога – на благороден елен и елен лопатар, са изцяло държавна собственост. Досега продажната цена на рогата на благороден елен е била 1,50 лв./кг. Проектът на постановление предлага да стане 5 лева/килограм. Рогата на лопатарите се вдига от 1 лв. на 4 лв./кг. В доклада към проекта се посочва, че годишно се продават около 5 300 кг рога, повечето от които са на благороден елен. Таксите не са променяни повече от 20 г., през които се е натрупала инфлация в размер на 159%.

По направените проучвания от Изпълнителна агенция по горите средноаритметично (за последните три години) са издавани 3 709 бр. удостоверения за придобито право на подборно ловуване и дубликати. За издаването им в сега действащата тарифа са предвидени такси съответно по 1 лв. за удостоверение и по 0,50 лв. за дубликат. Тези суми не покриват разходите за предоставяне на административната услуга. Затова в проекта е предвидено за издаване на удостоверение за придобиване право на подборно ловуване, както и за дубликат на удостоверението да се събира такса в размер на 5 лв.

За останалите издавани удостоверения, разрешителни, позволителни и др. писмени документи, се запазва размера на събираните досега такси за съответните услуги.

Leave a Comment