Средната работна заплата в пловдивското земеделие се е увеличила с 31% за година

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за първото тримесечие на 2024 г. нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.6%, като достига 1 859 лева, съобщи Териториалното статистическо бюро Юг в Пловдив.

Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

Припомняме, че средната брутна заплата в страната за първото тримесечие на 2024 г. е с над 300 лева по-висока – 2 198 лв. по данни на НСИ, публикувани вчера.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 14.0%.

През първото тримесечие средната заплата в Селско, горско и рибно стопанство в Пловдивска област е 1 338 лева, а средната брутна заплата в сектора за страната е 1 543 лв. 

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 15.8% спрямо първото тримесечие на 2023 г., като най-голямо е увеличението в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 31.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 31.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 28.6%.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 11.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 11.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 11.0%.

Leave a Comment