Агрометеорология: Валежите продължават, реколтата налива, гъбни болести се появяват

Прогноза за периода 17 – 23 май 2024 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

След хладното за сезона време в средата на май през следващия седемдневен период се прогнозира съществено повишение на температурите, нормализиране на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури.

Очакваните валежи в края на второто и началото на третото десетдневие в по-голямата част от полските райони ще поддържат в оптимални граници почвените влагозапаси в 50 и100 cm слой – над 85 % от ППВ. През периода при добре обезпечените с влага зимни житни култури ще протича формиране и наливане на зърното. В югоизточните райони (агростанция Карнобат) при ечемика, по-рано от обичайните срокове, ще се наблюдава и фаза млечна зрелост.

При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на периода при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава и начало на образуване на съцветие.

Прогнозираното неустойчиво време с чести валежи и през следващия период ще поддържа повишен инфекциозния фон от гъбни патогени: късно кафяво гниене по зреещите плодове на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, мани по лозата и зеленчуковите култури, струпясване по семковите овощни видове и др.

През третото десетдневие на май при средноранните сортове череши повреди нанася черешовата муха. За ограничаване на щетите от този вредител се препоръчва третиране в начало на фаза зреене на плодовете (плодовете на черешата започнат слабо да порозовяват) с инсектицид с кратък карантинен срок.

В лозовите насаждения трябва да продължат обследванията за наличието и вредната дейност на гъсениците от първото поколение на шарения гроздов молец,  при овощните  култури – наябълковия, сливовия и източния плодов червей.

През периода повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава провеждането на сезонните почвообработки и борбата с конкурентната плевелна растителност.

Leave a Comment