Ядем повече зеленчуци и по-малко хляб през първото тримесечие

Само за година разходите ни за развлечение и образование са се увеличили с 55%

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 година. Доходът от работна заплата нараства от 1 284 на 1 597 лв. (с 24.4%). Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 102 на 161 лв. (с 58.5%). Доходите от пенсии се увеличават от 856 на 892 лв. (с 4.2%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 55 лв. (с 19.6%), съобщава НСИ.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 524 лв. и се увеличава със 17.4% спрямо същия период на предходната година.

Най-силно растат разходите за свободно време, културен отдих и образование. През първото тримесечие те се увеличават от 64 на 101 лв. (с 55.9% спрямо година по-рано). Другите разходи, които правят впечатление с високия ръст са за облекло и обувки. Те нарастват от 60 на 83 лв. (с 38.5%). Разходите са храна и безалкохолни напитки се вдигат от 677 на 753 лева или с 11,8% на годишна база.

По статистически данни потреблението на зеленчуци през първото тримесечие на тази година е 14,3 килограма и е с почти 1 кг повече спрямо първото тримесечие на миналата година. Увеличено е и потреблението на месо и местни продукти, на яйца, на плодове и други.

Намалено потребление е отчетено при хляба. Ако в първото тримесечие на 2023 г. сме консумирали 18,6 кг, то през януари-март т.г. количеството е 18 кг. По-малко купуваме още олио, сирене, захар, картофи.

Leave a Comment