За 35 г. износът на ябълки се е стопил 452 пъти, на грозде – 395 пъти!

Експортът на оранжерийни домати и краставици в днешно време е малко по-висок спрямо края на 80-те години на миналия век

В рубриката „Проверка на факти“ националното радио отговаря на въпроса „Вярно ли е, че днешният български износ на плодове и зеленчуци е толкова, колкото е бил на едно ТКЗС в последните години на социализма?“

Днес огромна част от ябълките са от внос

Данните за износа преди 35-37 г. (1987, 1988 и 1989 година) са получени от Националния статистически институт, а актуалните числа за 2021, 2022 и 2023 година са на Министерството на земеделието и храните.

Какво показват данните?

Износът на оранжерийни домати през 1987 г. е бил 11 945 тона, а през 2021 г. – 15 774,5 тона. През 1988 г. – 14 972 т, а през 2022 г. 13 989,5 т. По неясна причила през 1989 г. е настъпил срив и износът на оранжерийни домати е паднал на 4 148 това, докато през 2023 г. предполагаемо е бил 17 207,4 тона.

Подобна е ситуацията с износа на оранжерийни краставици. Данните на НСИ показват, че през 1987 г. България е изнесла 6 178 т, през 1988 г. – 6 906 т, а през 1989 г. – 5 145 т. Съответно износът е през 2021 г. на същия продукт е бил 6 943,5 т., през 2022 г. – 6 017, 3, а през 2023 г. – 5 693,4 тона.

За разлика от оранжерийните домати и краставици, оранжерийният пипер днес категорично изпреварва производството от края на миналия век. Основна причина за това е обвързаното подпомагане за оранжериен пипер в по-ново време. А ето и данните, които БНР цитира за този зеленчук: 1987 г. са изнесени 2 тона, през 1988 г. – 26 т., а през 1989 г. – 126 т. През 2021 г. износът е измерен на 6 273, 4 т., през 2022 г. – 3 967,0, а през 2023 г. – 5 522, 8 тона.

Не така близки са данните за плодовете оттогава и сега.

Най-драстично е разминаването при ябълките. През 1987 г. България е изнесла 40 009 тона ябълки срещу 268,8 тона през 2021 г. (Разликата е 149 пъти). През 1988 г. изнесените ябълки са 41 169 т срещу 104, 5 тона през 2022 г. ( 394 пъти), а през 1989 г. данните сочат, че износът на ябълки е 48 740 т срещу 107,7 тона през 2023 г. (452,5 пъти!!!).

Износът на сливи и праскови е видимо по-голям в края на 80-те години спрямо 2021-2023 г.

При гроздето числата отново са фрапантно по-големи тогава в сравнение със сега. А именно: През 1987 г. износът е 48 860 тона срещу 960 тона през 2021 г. (51 пъти). През 1988 г. сме експортирали 36 034 т, а през 2022 г. 88 т. През 1989 г. износът на грозде е 22 743 тона срещу 89 тона през 2023 г., което е 395 пъти по-малко.

Leave a Comment