Земеделските министри в ЕС ще обсъдят мерки за управление на кризи и общия пазар

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в Брюксел.
Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета информация за предвидени нови мерки за справяне с кризисната ситуация в селскостопанския сектор, а дебатът на министрите след това ще бъде фокусиран върху управлението на кризи.

Република България счита, че рамката за управление на кризи трябва да включва както инструменти, допринасящи за повишаване на стабилността и конкурентостта на аграрния сектор, така и съвкупност от бързо приложими извънредни мерки за намеса на пазарите при възникване на неблагоприятни събития и процеси. Общата селскостопанска политика и в частност селскостопанският резерв се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява сигурност, защита и
справедливо ниво на подпомагане на фермерите в условията на кризисни ситуации.

Икономическите стимули за фермерите трябва да обхващат както адекватни компенсации за направените допълнителни разходи за постигане на изискванията, така и подкрепа за въвеждане на инвестиции, насочени основно към внедряването на иновации, допринасящи за адаптиране на
производствената дейност към променящата се среда.

Комисия ще представи актуална информация относно ситуацията на селскостопанските пазари, специално вследствие на руската инвазия в Украйна. България ще информира за актуалната ситуация на селскостопанските пазари в страната. Данните показват, че цените на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година, макар при маслодайния слънчоглед да е налице корекция в посока нагоре, докато при животинските продукти прави впечатление понижението на цените на яйцата. Освен понижението на
разходите за производство, натиск върху цените на яйцата оказва и повишеният внос на украински яйца на ниски цени. Очертават се високи крайни наличности в складове при пшеницата, което неминуемо ще окаже натиск и върху очакваните изкупни цени от пшеница и ечемик.

Leave a Comment