Седем животновъдни организации предлагат 6 мерки и заплашват с протести

Първите искания са за нисколихвен кредит от 1000 евро за животно и облекчаване на изискванията за категоризация

овчарСедем сдружения на животновъди, месо- и млекопроизводители в писмо до премиера Пламен Орешарски настояват  правителството да предприеме 6 мерки в подкрепа на тяхната дейност. Те мотивират исканията си с поредната сушава година и задълбочаващата се криза. Браншът дава толеранс от 30 дни за изпълнение на исканията, след които, ако липсва реакция, заплашва да премине към протестни действия.

Първото искане на фермерите е да бъдат кредитирани с по 1000 евро на всяка животинска единица при лихва от 3% и петгодишен гратисен период, а също да бъдат предоговорени кредитите, получени от тях чрез фонд „Земеделие“ между 2008 и 2012 г.

Производителите на месо и мляко настояват 10% от директните плащания за новия програмен период 2014  – 2020 г. да бъдат разпределени между зеленчукопроизводители и животновъди.

От животновъдния бранш искат също да бъде облекчена категоризацията на малките ферми, а не само да бъде отложено въвеждането на по-строги изисквания за тях. Освен това да ползват с предимство и без търг общинските пасища.

Представителите на седемте организации напомнят на управляващите, че са им дали толеранс от 100 дни и ваканция, която фермерите и техните деца не са имали възможност да ползват. Те обещават толеранс от още месец, след което ще предприемат протестни действия.

Ето и цялото писмо:

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

 

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                                    Чрез:

                                                                                    Всички медии 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

ОТ 

СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ „Тракия Милк” – гр. Пловдив

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БГ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ

АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ „Гергьовден” – гр. Ст. Загора

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ

 

След проведено събрание на 24.08.2013 г. в гр. Ст. Загора между браншови организации се взе следното решение:

Във връзка с поредна сушава година и задълбочаващата се икономическа криза в страната, декларираме следните искания в отворено писмо до правителството на г-н Орешарски

  1. Отпускане на 1000 евро на една животинска единица, обвързана с производство във вид на дългосрочен кредит с 3% лихва, като изплащането на кредита да започне след петата година. Също така и прекредитиране на кредити, получени от ДФЗ – РА в стопанските 2008, 2009, 2010и 2012 години.
  2. 10 % от Директните плащания за новия програмен период 2014 г. да бъдат разпределени между зеленчукопроизводители и животновъди.
  3. Облекчаване условията за категоризация на фермите 2-ра и 3-та категория, а не само отлагане на дерогационния период.
  4. Облекчаване условията за торохранилища и отлагане на дерогационния период.
  5. Промяна в Закона за собственост и ползване на земеделските земи за отдаване и на общинска земеделска земя /пасища и мери/ с предимство и без търг на животновъдни ферми.
  6. Използване акциз на горивата на една животинска единица от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ, 

Вие получихте от нас не само толеранс от 100 дни, но и ваканцията, която ние и нашите деца не можахме да използваме.

Относно горното и в тон на добър диалог, Ви молим, да разгледате нашите искания, които некоклократно са изпращани до новоназначените от Вас кадри на Министерството на земеделието и храните и да бъдат взети окончателни мерки.

Също така Ви уведомяваме, че отново ще получите нужния толеранс за приемане на всички искания, но само от 30 дни, след което сме длъжни да пристъпим към протестни действия. 

За контакти:

СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – П.Христова 0888700217

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – Т.Колев 0888709081

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ – Б. Чилингиров 0882286270

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БГ – Б.Синапов 0898415593

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ – М. Михайлов 0889723108

АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ „Гергьовден” – гр. Ст. Загора – Г. Бонев 0888

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ „Тракия Милк” – гр. Пловдив – П.Налбантов 0888826982

 

 

 

Дата: 27.08.2013 г.                                                                           С уважение

Гр. София

Leave a Comment