Archive for септември 27th, 2022

Единственият път на земеделието е да стане по-умно, прогнозира доклад

Единственият път на земеделието е да стане по-умно, прогнозира доклад

Производството ще се базира на множество данни от сензори и ще позволява на културите да се саморегулират Изменението на климата и нарастването на населението ще поведат земеделието по единствения път – към интелигентно и умно производство, за да отговори на повишените нужди от храна, според нов доклад. Огромното количество данни, което би било необходимо за осигуряване на най-висока ефективност на производство, ще […]

Read more ›
Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 от 1995 г. е отменена. Тя уреждаше санитарно-хигиенните изисквания към условията и работата на селскостопанските аптеки. Днешният „Държавен вестник“ директно я изхвърли в кошчето на историята. Това се случва след като на 9 август 2022 г. бе обнародвана нова Наредба № Н-4 за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Обектите, които вече работят, привеждат устройството си в съответствие с […]

Read more ›
Архивна снимка на МЗм

Министър Гечев иска мерки от ЕК за преодоляване на дисбаланса при слънчогледа у нас

България подкрепя настояването на Полша за предоставяне на по-пълна оценка на въздействието при намаляване на продуктите за растителна защита Очакваме Европейската комисия да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на маслодайни култури и да приложи всички възможни инструменти, включително извънредни мерки, съгласно чл. 219 от Регламент (ЕС) 1308/2013 с цел смекчаване на въздействието върху производителите от Европейския съюз. Това […]

Read more ›
Местните инициативни групи участват в изложение на храни и занаятчийски изделия в Ямбол

Местните инициативни групи участват в изложение на храни и занаятчийски изделия в Ямбол

На 3-ти и 4-ти октомври 2022 г. ще се проведе изложение на продукти, произведени на териториите на местните инициативни групи (МИГ) от цялата страна, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие през програмния период 2014-2020 г.“ (ВОМР) в Ямбол. Събитието се организира от Министерството на земеделието в сътрудничество с общината. Изложбената част ще бъде отворена за посетители от 10:00 до 20:00 […]

Read more ›
ДФЗ плати помощта за птици, свине, лозя и оранжерии. Утре се превеждат 426 млн. лв. заради войната

ДФЗ плати помощта за птици, свине, лозя и оранжерии. Утре се превеждат 426 млн. лв. заради войната

При остатъчна сума от големия бюджет заради инвазията в Украйна ще има преразпределение за недостигналите тавана от 121 261 лева Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 62 259 397,88 лева на земеделски стопани от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Лозаро-винарски“ сектор и „Оранжерийно производство на зеленчуци“ по първата извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Свиневъдите […]

Read more ›