Archive for декември 6th, 2022

ЕК разреши употребата на глифозат до 15 декември 2023 г.

ЕК разреши употребата на глифозат до 15 декември 2023 г.

Европейската комисия (ЕК) удължи разрешението за употребата на хербицид глифозат до края на 2023 г. Разрешението трябваше да изтече на 15 декември тази година, припомня „Политико“. По-рано тази година Комисията поиска от страните от ЕС да одобрят удължаване с една година на изтичащото  петгодишно разрешение, след като Европейският орган за безопасност на храните (EFSA)  обяви, че няма да може да приключи процеса на […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ реши да плати на ветеринарните лекари 9,2 млн. лв.

Фонд „Земеделие“ реши да плати на ветеринарните лекари 9,2 млн. лв.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение за увеличаване на бюджета за 2022 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ с 2 125 027 лв.  Така общият ресурс по помощта се […]

Read more ›
Отсрочват стари кредити на животновъди срещу заявление за обезпечение до 31 януари 2023 г.

Отсрочват стари кредити на животновъди срещу заявление за обезпечение до 31 януари 2023 г.

Заемите трябва да бъдат изплатени до 27 ноември 2023 г. Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет (УС) на Фонда по искане на браншовите организации. Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на старите си задължения си […]

Read more ›
УС на ДФ „Земеделие“ реши да субсидира със 180 лв. заклани до 30 септември говеда

УС на ДФ „Земеделие“ реши да субсидира със 180 лв. заклани до 30 септември говеда

Бюджетът на тази помощ по de minimis е 1,440 млн. лв. и трябва да се изплати от средствата за 2023 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на до 1 440 000 лв. помощ de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Помощта има за цел да подпомогне родните […]

Read more ›
БГ ФИШ опровергава „Активни потребители“ за хистамина в риби и пита кой и защо нападна сектора

БГ ФИШ опровергава „Активни потребители“ за хистамина в риби и пита кой и защо нападна сектора

Асоциацията очаква спад в продажбите на риба и настоява прокуратурата да се намеси Най-голямото браншово обединение на производителите и преработвателите на риби и аквакултури – Асоциацията БГ ФИШ, написа опровержение на публикуваното в края на миналата седмица проучване на „Активни потребители“. В проичването се посочваха данни за завишено съдържание на хистамин в някои риби, взети за изследване от големи търговски обекти […]

Read more ›