Archive for март 22nd, 2023

От 23 март стопани на загинали пчелни семейства и животни заявяват обезщетения в ДФЗ

От 23 март стопани на загинали пчелни семейства и животни заявяват обезщетения в ДФЗ

От 23 до 31 март 2023 г. животновъдите и пчеларите могат да подават заявления за обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) бюджет за целевата подкрепа е в размер на 80 000 […]

Read more ›
Земеделие в Унгария

По-малка Унгария ще раздаде на фермерите близо 435 млн. евро повече директни субсидии т.г.

Чехия и Унгария има по-малко земеделски площи от България, но пък получават по-високо европейско подпомагане Погрешно се настройваме, че само богатите стари държави в ЕС, тези, които бяха от другата страна на Желязната завеса, са облагодетелствани с доста по-високи от българските европейски субсидии за земеделие. Това не е така. Фермерите в страни като Унгария (4,4 млн. ха земеделска земя) , […]

Read more ›
Блатното кокиче - ценна билка, интересен бизнес

Спря добивът на блатно кокиче в Ямболско заради продължително засушаване

Министерският съвет прие решение за предсрочно прекратяване на 20-годишния договор за предоставяне на концесия за добив на уязвим растителен вид – блатно кокиче, по искане на концесионера ,,Фито Палаузово“ АД. Обектът на концесията е естествено находище на блатно кокиче, представляващ защитена местност „Блатото“, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол. С решението договорът се прекратява по взаимно съгласие […]

Read more ›
Снимка от сайта на "Кабиюк"

ЕК регистрира инициатива, която иска забрана за клането на коне

Инициаторите трябва да съберат за година подкрепа от 1 милион европейци от поне 7 държави Днес Европейската комисия (ЕК) реши да регистрира Европейска гражданска инициатива (ECI), озаглавена „Край на ерата на клането на коне“. Организаторите на инициативата призовават Комисията да предложи закон за забрана на клането на коне, включително и тяхното отглеждане и износ за производство на кожи, кожи, месо […]

Read more ›
НСИ: Разходите на работодателите за труд са се увеличили за година с 16,1%

НСИ: Разходите на работодателите за труд са се увеличили за година с 16,1%

С 16.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 21.3%, в услугите – със 17.8%, и в строителството – с 11.0%. По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран […]

Read more ›