Archive for май 22nd, 2023

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

Сред разписаните предложения са тези на общините Брезово, Хисаря и Съединение Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни […]

Read more ›
Снимка на Евроком

Проект: Първите 9 месеца премиер да е Николай Денков, следващите 9 месеца – Мария Габриел

Кандидатите за премиер на ГЕРБ-СДС Мария Габриел и на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Николай Денков дадоха брифинг малко преди Габриел да върне на президента Румен Радев празна папката със състав на правителство. Николай Денков съобщи, че Националният съвет на ПП е обсъдил снощи възможността коалицията ПП-ДБ да предложи правителство, което може да реализира конституционна реформа с широка парламентарна и обществена подкрепа и […]

Read more ›
Проектонаредба: Субсидиите за биологично производство ще са от €177,51/ха за зърнено-бобови до €1182,70 за овощни

Проектонаредба: Субсидиите за биологично производство ще са от €177,51/ха за зърнено-бобови до €1182,70 за овощни

В обвързаното подпомагане за оранжерии ставката е една, но ако производството е биологично ставките за различни за отопляеми и за неотопляеми оранжерии Биологичните пчелари получават от  1 595 евро на стопанство при 20 до 80 пчелни семейства и по 10 635 евро за 201 до 500 Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ казва, […]

Read more ›
Животът в България става все по-къс

Животът в България става все по-къс

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1.7 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока – 75.8 години. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете […]

Read more ›
Производството на краставици у нас намаля с 35,5% за 4 години, на домати с 25,5%

Производството на краставици у нас намаля с 35,5% за 4 години, на домати с 25,5%

Българското производство на основни зеленчуци не може да ни нахрани, необходим е внос Балансовите стокови оценки на САРА при доматите за 2022 г. показват, че производството възлиза на 108 хил.т, вносът на 90 хил.т., износът на 14 хил.т., преработката в консервната индустрия – 27 хил.т. и потребление за прясна консумация или друга домашна употреба – 157 хил.т, което е 25,3 кг […]

Read more ›