Archive for август 2nd, 2023

Рибарско селище Ченгене скеле край Бургас

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. стартира

До края на годината ще се отворят приеми за рибовъдни стопанства, преработвателни предприятия, акваекологични мерки в зони от НАТУРА 2000 Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Те са приети с решение на Комитета за наблюдение на програмата. Одобрени са критериите за подбор […]

Read more ›
В България оризът заема около 120 000 декара

Може ли забраната на Индия за износ на бял ориз да предизвика хранителна криза?

Международни експерти очакват цената му да се увеличи с около 15%, тъй като Индия е най-големият износител на ориз в света Какво се случва, когато Индия забрани износа на основна храна, която е от съществено значение за диетите на милиарди по света? На 20 юли Индия забрани износа на бял ориз (без басмати) в опит да успокои покачващите се вътрешни цени. Това беше […]

Read more ›