Archive for август 3rd, 2023

Кирил Вътев обеща на министър Микола Солски подкрепа за украинския транзит

Кирил Вътев обеща на министър Микола Солски подкрепа за украинския транзит

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с министъра на аграрната политика и храните на Украйна Микола Солски износа на украински селскостопански стоки на онлайн среща. „Полагаме всички усилия да сме в помощ на Украйна. Готови сме да съдействаме максимално за свободен и безпроблемен транзит през България на всички украински стоки“, увери министър Вътев. Министър Солски благодари за организираната […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“: 118 проекта по мярка 4.2 продължават, 20 са отхвърлени

ДФ „Земеделие“: 118 проекта по мярка 4.2 продължават, 20 са отхвърлени

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 143 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Те са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 – […]

Read more ›
През юли Украйна изнесе по шосе едва 110 хил. тона зърно

През юли Украйна изнесе по шосе едва 110 хил. тона зърно

Въпреки атаките по дунавските пристанища, експортът по вода продължава, тъй като е далеч по-евтин от сухоземния През юли от Украйна са изнесени по шосе 110 000 тона зърнени и маслодайни семена. Този показател беше отчетен от анализаторите на Spike Brokers в техния канал в Телеграм, съобщи сайтът APK-Inform. Тарифите за вътрешния автомобилен транспорт останаха непроменени през месеца. „Има увеличение на […]

Read more ›
Работна група ще променя Наредбата за сечите в горите

Работна група ще променя Наредбата за сечите в горите

На среща в земеделското министерство браншовици от дърводобива и дървопреработката попитаха защо не се изпълняват годишните планове за добив на дървесина „Държавата е най-големият горовладелец и стремежът е към изпълнение на предвидените лесовъдски мероприятия, за да осигурим дейността на дърводобивните и дървопреработващите предприятия.“ Това казаха заместник-министрите инж. Мирослав Маринов и Георги Тошев на работна среща с представители на браншови организации […]

Read more ›
Нови интервенции за лозаро-винарския сектор до 2027 г.: Инвестиции в екологични съоръжения и винен туризъм

Нови интервенции за лозаро-винарския сектор до 2027 г.: Инвестиции в екологични съоръжения и винен туризъм

Условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите от Стратегическия план в лозаро-винарския сектор са публикувани за обществено обсъждане Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 година е публикуван за обществено […]

Read more ›