Archive for октомври 27th, 2023

Проектът на заповед за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ще се обсъжда до 2 ноември

Проектът на заповед за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ще се обсъжда до 2 ноември

Проект на Заповед за увеличаване на бюджета по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с прием от 2021 г. е публикуван на страницата на МЗХ от вчера. До 2 ноември ще продължи общественото обсъждане, след което заповедта ще бъде обнароднава и новите бенефициенти ще могат да подпишат дововори с ДФ „Земеделие“. Както вчера информира заместник-министър Таня Георгиева, новото увеличение на […]

Read more ›
Добивите на слънчоглед паднаха

Производителите на слънчоглед заявяват подпомагане по втората европейска помощ от 30 октомври

От 30 октомври до 10 ноември 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по втората схема за извънредна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед по Регламент 2023/1343 на ЕК от 30 юни 2023 г. Приемът е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Първата схема за подпомагане бе с бюджет от 32,760 млн. […]

Read more ›
Огнище на Инфлуенца А е установено в с. Мало Конаре, Пазарджишко

Огнище на Инфлуенца А е установено в с. Мало Конаре, Пазарджишко

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в с. Мало Конаре, област Пазарджик. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик. В животновъдният обект се отглеждат около 171 хил. кокошки носачки. Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Пазарджик, с. Мало […]

Read more ›
Манастирът "Свети Георги" в с. Белащица

Референдум в Белащица през декември дали да премине като село към община Пловдив

Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев подписа днес заповед за провеждането на местен референдум в с. Белащица. Допитването е насрочено за 17 декември 2023 г. Въпросът, на който трябва да отворят жителите, е: „Искате ли село Белащица, запазвайки статута си на село, да се отдели от Община Родопи и да се присъедини към Община Пловдив“. „Издавам тази […]

Read more ›
99% от фермите в Гърция, Полша и Румъния са семейни

99% от фермите в Гърция, Полша и Румъния са семейни

През 2020 г. фермите в ЕС са били 9,1 милионау от които приблизително 93% могат да бъдат класифицирани като семейни ферми (т.е. ферми под семейно управление, където 50% или повече от селскостопанската работна сила се осигурява от семейни работници, по данни на Евростат. Семейните ферми доминират в структурата на селското стопанство на ЕС по отношение на броя на стопанствата, техния принос […]

Read more ›