Archive for ноември 30th, 2023

ДФЗ: 90 общински проекта за енергийна ефективност са допуснати към следващ етап

ДФЗ: 90 общински проекта за енергийна ефективност са допуснати към следващ етап

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 93 проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № […]

Read more ›
Последният шанс на стопаните да заявят помощта de minimis е утре

Последният шанс на стопаните да заявят помощта de minimis е утре

Таванът на тази държавна помощ за 3-годишен период е 25 000 евро На 1 декември (петък) изтича крайният срок, в който земеделските производители които развиват своята дейност в секторите „Животновъдство“, Пчеларство“ и „Растениевъдство“, могат да подадат заявления за подпомагане по de minimis, припомнят от ДФ „Земеделие“. Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през […]

Read more ›
Министър Вътев и украинският му колега Солски обсъдиха детайли по сделките със слънчоглед, рапица и зърно от утре

Министър Вътев и украинският му колега Солски обсъдиха детайли по сделките със слънчоглед, рапица и зърно от утре

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев с украинския министър на аграрната политика и храните Микола Солски се договориха за детайлите по прилагане на лицензионен режим за износа на слънчогледово семе, рапица, царевица и пшеница по време на онлайн среща. Министерството на земеделието и храните спази обещанието си до 30 ноември да ограничи максимално вноса на тези селскостопански продукти, съгласно  Меморандума, […]

Read more ›
Гъсеницата на доматения миниращ молец

341 хил. лв. са преведени на оранжерии за контрол на доматения молец

Държавен Фонд „Земеделие“ изплати над 341 хил. лв. (341 020 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Средствата са преведени с над 2 седмици по-рано от предвидения срок – 15 декември. Подпомагане получиха 154 земеделски производители. […]

Read more ›
ЕК посочи Северна България сред по-малките региони, в който стойността на зърнената продукция е поне 40% от общата аграрна стойност

ЕК посочи Северна България сред по-малките региони, в който стойността на зърнената продукция е поне 40% от общата аграрна стойност

10 региона в ЕС са произвели зърно на стойност над 1 млрд. евро през 2021 г., Южна Ирландия е №1 по производство на мляко Зърнените култури и млякото са ключови селскостопански продукти в  ЕС . Стойността на общото производство на зърнени култури в ЕС е 64,4 милиарда евро през 2021 г., а тази на млякото е 58,0 млрд. евро, като двата продукта допринасят […]

Read more ›