Archive for февруари 14th, 2024

Ето годишните разчети на средствата от ЕС, които ще разпределя ДФ „Земеделие“

Ето годишните разчети на средствата от ЕС, които ще разпределя ДФ „Земеделие“

Министерският съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г. Планирани са общо 3 209,29 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България […]

Read more ›
МЗХ няма да ползва услугите на „Информационно обслужване“АД

МЗХ няма да ползва услугите на „Информационно обслужване“АД

С решението за изменение на РМС №727/2018 г. на правителството Министерството на земеделието и храните (МЗХ) отпада от кръга на административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване” АД. Намесата на външен за системата на МЗХ интегратор сериозно би затруднило подпомагането на земеделските стопани в контекста […]

Read more ›
Фермерските протести стигнаха до Индия

Фермерските протести стигнаха до Индия

Силите за сигурност използват сълзотворен газ, за да спрат фермерския поход на хиляди, тръгнали към столицата Делхи, за да искат минимална цена на продукцията Полицията на Индия използва сълзотворен газ и водни оръдия за втори ден, за да спре фермерите, тръгнали към столицата Делхи, за да искат минимални цени на реколтата, съобщи Би Би Си. Столицата е обградена с бодлива […]

Read more ›
Изследователи от БАН ще представят възможностите на новите геномни техники

Изследователи от БАН ще представят възможностите на новите геномни техники

На 16 февруари 2024 г. от 10:00 часа започва информационния ден, организиран от Института по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) към Българската академия на науките (БАН) на тема: „Новите геномни техники – възможности и предизвикателства пред изследователите и земеделските производители“. Информационният ден ще бъде насочен към представяне на иновациите и постиженията в геномното редактиранe на организмите, както и към […]

Read more ›
През октомври-декември 2023 г. средната заплата в страната е 2123 лв., а в земеделието 1460 лв.

През октомври-декември 2023 г. средната заплата в страната е 2123 лв., а в земеделието 1460 лв.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в България е 2123 лева. Тя нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.3%, и „Операции с недвижими имоти“ – със 7.4%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 […]

Read more ›