Archive for май 14th, 2024

Бели Маришки овце

Преведени са 5,6 млн. лв. за опазване на стари породи животни

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) изплати 5,6 млн. лв. (5 632 510 лв.) по агроекологичната интервенция „Опазване на местни автохтонни породи, важни за селското стопанство“ (ОМП) за Кампания 2023. Преведените финансовите средства се разпределят между 400 фермери, които се грижат за съхраняване на генетичното разнообразие на старите местни български породи животни. Подпомагането е част от интервенциите в областта на околната среда и хуманно отношение […]

Read more ›
Стратегическият план ще бъде одобрен в края на май, проектонаредбите за Кампания 2024 ще се обсъждат до 20 май

Стратегическият план ще бъде одобрен в края на май, проектонаредбите за Кампания 2024 ще се обсъждат до 20 май

С най-голям бюджет сред еко схемите са тези за намаляване на пестицидите и за разнообразяване на културите Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко […]

Read more ›
Пшеницата най-после поскъпна видимо

Пшеницата най-после поскъпна видимо

Цените във Франция и Чикаго за пръв път се качиха до стойностите през юли 2023 г. Вчерашните котировки на зърнените контракти на световните фондови борси завършиха със значителни ръстове на цените. Пшеницата на MATIF поскъпна с 3,7%. Възходящият тренд на цените на пшеницата на световните пазари започна в края на февруари и март тази година. Сега е в разгара си […]

Read more ›
Стопани могат да заявят от утре подпомагане по две интервенции

Стопани могат да заявят от утре подпомагане по две интервенции

От утре, 15 май 2024 г., Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.). Земеделските стопани ще могат да […]

Read more ›
Сектор Плодове и зеленчуци представи България на изложението Macfrut 2024 в Италия

Сектор Плодове и зеленчуци представи България на изложението Macfrut 2024 в Италия

Изключително доволни се завърнаха от изложението Macfrut 2024 в град Римини, Италия българските участници от сектор Плодове и зеленчуци. „Представители на различни браншови организации се събрахме в национален щанд и привлякохме вниманието на посетителите“, разказа Теодора Кръстева, изпълнителен директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). Организатор и домакин на българското участие е била Националната Био Асоциация (НБА), […]

Read more ›