Post Tagged with: "животновъдство"

647 проекта за инвестиции в животновъдни стопанства с шансове за подкрепа по мярка 4.1

647 проекта за инвестиции в животновъдни стопанства с шансове за подкрепа по мярка 4.1

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008, насочени към финансиране на земеделски стопани в сектор Животновъдство, съобщиха от ДФ „Земеделие“. След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием […]

Read more ›
De minimis заради скъпия фураж: По 40 лв. за крави и биволи и по 15 лева за овце и кози

De minimis заради скъпия фураж: По 40 лв. за крави и биволи и по 15 лева за овце и кози

За месодайните крави помощта е 50 лева. Ставките са за до 50 говеда и до 200 овце и кози. Над посочения праг са намалени Сектор „Животновъдство“ ще получи  22 млн. 260 хил. лв. държавна помощ под формата на de minimis. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по животновъдство. […]

Read more ›
Програмите „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ ще финансират с 9 млн. лв. научни разработки

Програмите „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ ще финансират с 9 млн. лв. научни разработки

Програмите „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно животновъдство“, за които се заговори наскоро, ще се финансират от Министерството на образованието и науката (МОН) с предвидените средства за наука в централния бюджет. За двете програми те са в размер на 9 млн. лв.. Това се чете от писмените въпроси на депутати към земеделския министър и отговора на Десислава Танева. „Програмното и проектното финансиране […]

Read more ›
Три подмерки в помощ на животновъдството отварят през май-юни

Три подмерки в помощ на животновъдството отварят през май-юни

Три подмерки насочени към животновъдния сектор стартират през май-юни. Тръгна подмярка 5.1 – за ферми с птици, свине, дребни преживни и за БАБХ и Агенцията за градушки От 8 май 2020 г. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“  по Програмата […]

Read more ›
Заради държавната помощ към кланици, реализацията на българско агнешко ще се удвои

Заради държавната помощ към кланици, реализацията на българско агнешко ще се удвои

На Консултативен съвет по животновъдство министър Танева представи европейските мерки в помощ на сектора Данните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) сочат, че се очаква двойно увеличение на реализацията на българско агнешко в страната спрямо 2019 г. От 1 до 27 април в кланиците у нас са заклани 78 414 агнета. През миналата година, в периода от 1 […]

Read more ›