Post Tagged with: "животновъдство"

Санкции до 5000 лв. за развъдни организации са заложени в Закона за животновъдство

Санкции до 5000 лв. за развъдни организации са заложени в Закона за животновъдство

Изпълнителната агенция по репродукция и селекция в животновъдството може да издава наказателни актове Развъдните организации трябва да представят списък на ченовете си, заедно с подписите им Организациите продължават работата си до изтичане на срока на предишното им разрешително Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдство. Това е 17-та промяна на закона, който […]

Read more ›
За 2 години производството на краве мляко е намаляло с 58 млн. литра

За 2 години производството на краве мляко е намаляло с 58 млн. литра

През 2017 г. най-много са се увеличили водоплаващите, биволиците и козите През 2017 г. броят на водоплаващите птици се е увеличил с почти половин милион, което поставя подсектора на първо място по ръст сред останалите направления в животновъдството. От 1 145 000 през 2016 г., патиците и другите водоплаващи са станали 1 712 000, се вижда в Аграрен доклад 2018 г., […]

Read more ›
Снимка: ФАО

ФАО: 1,3 млрд. души са в животновъдството, към 50 млн. малки инсталации за биогаз има в Китай и Индия

18 октомври, 2018, Рим – Нов доклад на ФАО „Глобалното животновъдство: трансформация на сектора в рамките на устойчивото развитие“ подчертава необходимостта да се внесат изменения, които да оптимизират политиките и практиките в тази дейност, като същевременно се минимизират отрицателните въздействия върху околната среда. Отбелязвайки, че „дори и най-модерното постиндустриално общество все още силно разчитат на животните, за да се посигури […]

Read more ›
Средната годишна млечност при крави е 3.6 тона, при овце 68 литра

Средната годишна млечност при крави е 3.6 тона, при овце 68 литра

Заради продължаващата тенденция към окрупняване на животновъдните стопанства, агростатистиката установява за 2016 г., че броят на фермите в страната намалява, но пък стадата стават все по-големи, съобщава Аграрният доклад 2017. Към ноември 2016 г. най-дребните говедовъди, които отглеждат по 1-2 крави, все още са най-многобройни – 19 200, въпреки че за година те са намалели с 14,1%. Фермите с 3 до 9 […]

Read more ›
Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Само меката пшеница държи близо 18,7 на сто от общата стойност на крайната земеделска продукция, докато млякото е с дял 8,9 процента През 2016 г. продължава тенденцията на нарастване на дела на зърнените и маслодайните култури в стойността на крайната продукция, сочи Аграрният доклад 2017 на МЗХГ, който обобщава данните за миналата година. Заедно зърнените и маслодайните формират крайна продукция […]

Read more ›