Post Tagged with: "кредити"

ДФ „Земеделие“ предлага кредити на пчелари с лихва от 5,91% към момента

ДФ „Земеделие“ предлага кредити на пчелари с лихва от 5,91% към момента

До 95% от субсидията могат да получат одобрени за финансиране по интервенциите в сектора Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще предоставя кредити на пчеларите за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. От възможността могат да се възползват пчелари с одобрени проекти по следните интервенции, съгласно Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане […]

Read more ›
ДФЗ ще кредитира инвестиционни проекти с референтен лихвен % плюс един пункт

ДФЗ ще кредитира инвестиционни проекти с референтен лихвен % плюс един пункт

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) определи годишен лихвен процент, прилаган по инвестиционните кредити, отпускани пряко от Фонда за 2024 г., равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка. Съгласно чл.15 от Правилата за финансово подпомагане на земеделските производители лихвеният процент по кредитите, отпускани пряко от ДФЗ не […]

Read more ›
До 30 ноември животновъдите искат отсрочка на кредити за фураж, получени преди повече от 10 г.

До 30 ноември животновъдите искат отсрочка на кредити за фураж, получени преди повече от 10 г.

Обезпеченията за изтеглените заеми трябва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие“ най-късно до 31.01.2024 г. Размерът на лихвата е 4.5% Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните си от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие“ (УС на […]

Read more ›
ББР ще дава кредити до 40% от годишните приходи на организации на производители

ББР ще дава кредити до 40% от годишните приходи на организации на производители

Управителният съвет на Българска банка за развитие (ББР) одобри нов финансов инструмент за подпомагане на признати от министъра на земеделието групи и организации на производители на земеделски продукти. Средствата ще се предоставят както за оборотни нужди, така и за инвестиции. Обемът на новата програма на банката е 10 млн. лв., максималният размер на индивидуалните оборотни кредити е до 40% от […]

Read more ›
Лихвите по кредитите тръгват нагоре и увеличението им ще зависи от лихвите по депозитите

Лихвите по кредитите тръгват нагоре и увеличението им ще зависи от лихвите по депозитите

Клиентите, теглили заеми от банки, избрали за база EURIBOR или основния лихвен процент на БНБ, вероятно ще са най-потърпевши, предполагат наблюдатели До края на 2023 г. лихвите по жилищните кредити у нас могат да нараснат до 4-5%, а тези по потребителските заеми – до 10%. Тази прогноза правят финансисти на база на твърдия курс на Федералния резерв на САЩ към охлаждане на кредитирането […]

Read more ›