Post Tagged with: "местни сортове"

ДФЗ разпредели близо 9 млн. лв. от мярка 10 на 2 356 фермери

ДФЗ разпредели близо 9 млн. лв. от мярка 10 на 2 356 фермери

Средствата са по актуализираните ставки за опазване на местни сортове и местни породи Сумата от близо 9 млн. лв. (8 892 155 лв.) постъпи по сметките на земеделските стопани, поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Преведените средствата са за Кампания 2022 и се разпределят между 2 356 фермери. След обнародване на новите ставки, по направление „Опазване на […]

Read more ›
От сектор Плодове и зеленчуци изпратиха люто становище в МЗм срещу предложени интервенции за местни и устойчиви сортове

От сектор Плодове и зеленчуци изпратиха люто становище в МЗм срещу предложени интервенции за местни и устойчиви сортове

С част от текстовете в проектонаредбата се казва „майната им“ на някои местни сортове, пише в едно от становищата Виж кои са застрашените от изчезване местни сортове и Списъка на култури и сортове, устойчиви към климатичните промени, които ще се подпомагат по Втори стълб през новия период В рамките на срока за обществено обсъждане на Проекта на Наредба за условията и […]

Read more ›
267 получиха подпомагане за местни сортове по мярка 10

267 получиха подпомагане за местни сортове по мярка 10

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 1 804 088 лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Подпомагане получиха 267 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 са за кандидати с поети ангажимент по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”. Заедно с изплатените до момента […]

Read more ›
Всяка година през септември в селото се организира Фестивал на лютеницата, направена от местни сортове

Куртово Конаре събра банка с 10 изчезващи сортове зеленчуци и плодове

Читалището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, публикува 1000 картички със застрашени от изчезване местни зеленчукови и овощни сортове. Те са общо 10 на брой и в момента се отглеждат само в пет-шест частни двора в селото, съобщи секретарят на читалището Емилия Шушарова. Става дума за куртовската капия, плоския боб и сорт местен розов домат. Сред редките сортове са известните […]

Read more ›