Post Tagged with: "мярка 4.1"

Зам.-министър Йоцев информира Асоциацията на банките за нов прием по мярка 4.1 за напояване

Зам.-министър Йоцев информира Асоциацията на банките за нов прием по мярка 4.1 за напояване

Банкерите бяха запознати с гарантираните предстоящи плащания към земеделците Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев проведе среща с представители на Асоциацията на банките в България в МЗХ. Той представи ситуацията в сектор Земеделие и готовността за извършването на регулярните разплащания към фермерите от страна на ДФЗ, както и с планираните срокове за плащанията през годината. Заместник-министърът информира и за […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Най-много средства са наредени по подмярка 4.1 – над 7 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г. Големият размер на наредената за плащане сума […]

Read more ›
Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

По преработвателната мярка 4.2 също ще има 20% наддоговаряне, а ранкингът на проектите с шанс за финансиране ще падне до 23 т Фонд „Земеделие“ работи интензивно, но все още се очакват данни за разполагаемите средства по отделни фокус области в двете най-интересни за земеделските стопани подмерки – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг“. Това съобщи вчера […]

Read more ›
Съобщение на ДФЗ за одобрени 265 проекта по мярка 4.1 с 45-41 точки блокира за кратко сайта на фонда (коригирана)

Съобщение на ДФЗ за одобрени 265 проекта по мярка 4.1 с 45-41 точки блокира за кратко сайта на фонда (коригирана)

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри още 265 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това стана възможно  с увеличението на бюджета с 22,5 млн. евро, съгласно Заповед № РД 09-546 от 29.05.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. […]

Read more ›
С 25 млн. евро е увеличен бюджетът от последния прием по мярка 4.1

С 25 млн. евро е увеличен бюджетът от последния прием по мярка 4.1

Със заповед на заместник-министъра на земеделието Георги Събев бюджетът от последния прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 2021 г. е увеличен с 25 милиона евро. Заповедта е подписана на 29 май и е публикувана на страницата на аграрното министерство днес, 30 май. С добавените средства, които представляват остатъчен бюджет, общата сума за финансиране на подадените и одобрени […]

Read more ›