Post Tagged with: "мярка 4.1"

Кандидатите за инвестиции в напояване трябва да са регистрирани като земеделци поне от 36 месеца и да имат СПО от 8000 евро

Кандидатите за инвестиции в напояване трябва да са регистрирани като земеделци поне от 36 месеца и да имат СПО от 8000 евро

До 16 юли се обсъждат насоките по мярка 4.1 До 16 юли е срокът за обсъждане на насоките за кандидатстване по мярка 4.1, която ще се отвори целево за инвестиции в напояването вероятно в края на лятото. Обща информация Бюджетът е 97 790 000,00 лева. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 […]

Read more ›
Мярка 4.1 ще се отвори за проекти за напояване при съществуващи съоръжения в стопанствата

Мярка 4.1 ще се отвори за проекти за напояване при съществуващи съоръжения в стопанствата

След одобрението на ЕК са публикувани за повторно обществено обсъждане насоки за кандидатстване Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане- насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това […]

Read more ›
Над 200 проекта по мярка 4.1, оценени с 34 до 15 точки, ще получат финансиране

Над 200 проекта по мярка 4.1, оценени с 34 до 15 точки, ще получат финансиране

До 6 юни ще продължи общественото обсъждане на проект на министерска заповед за промени в насоките за кандидатстване Още над 200 проектни предложения за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед за […]

Read more ›
Зам.-министър Йоцев информира Асоциацията на банките за нов прием по мярка 4.1 за напояване

Зам.-министър Йоцев информира Асоциацията на банките за нов прием по мярка 4.1 за напояване

Банкерите бяха запознати с гарантираните предстоящи плащания към земеделците Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев проведе среща с представители на Асоциацията на банките в България в МЗХ. Той представи ситуацията в сектор Земеделие и готовността за извършването на регулярните разплащания към фермерите от страна на ДФЗ, както и с планираните срокове за плащанията през годината. Заместник-министърът информира и за […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Най-много средства са наредени по подмярка 4.1 – над 7 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г. Големият размер на наредената за плащане сума […]

Read more ›