Post Tagged with: "мярка 4.1"

И кандидатите по мярка 4.1 могат да изберат изпълнител на проекта преди да подпишат договор с ДФЗ

И кандидатите по мярка 4.1 могат да изберат изпълнител на проекта преди да подпишат договор с ДФЗ

И за кандидатите по подмярка 4.1 „Инвестиции в предприятия“, участвали в приема, проведен от 19 април до 30 септември 2021 г., има възможност да инвестират при актуализирани стойности на машини, съоръжения или услуги. В заповед на  зам.-министър Георги Събев от 12 септември 2022 г. има промени в условията за кандидатстване. В Приложение №1 – условия за кандидатстване, в раздел 14.2 „Условия […]

Read more ›
Изпълнението на проекти на животновъди по мярка 4.1/2020 г. се удължава до 6 юни 2025 г.

Изпълнението на проекти на животновъди по мярка 4.1/2020 г. се удължава до 6 юни 2025 г.

В заповед на заместник-земеделския министър в оставка Момчил Неков срокът за изпълнение на проектите по подмярка 4.1, отворена през юли 2020 г., се удължава с около 20 месеца. Инвестиционната подмярка за целеви прием на земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ определяше в Приложение 1 на условията за кандидатстване максималният срок за реализиране на проектите да бъде 1 октомври 2023 г. В заповедта е фиксиран нов краен срок до 6 юни 2025 […]

Read more ›
Иван Иванов: За селскостопанска техника по мярка 4.1 са изплатени досега близо 519 млн. лв.

Иван Иванов: За селскостопанска техника по мярка 4.1 са изплатени досега близо 519 млн. лв.

За периода 2018-2021 г. в страната ни са регистрирани 3227 нови колесни трактора и 492 нови зърнокомбайна, съобщи при откриването на БАТА АГРО земеделският министър „Конкурентоспособността на сектора зависи от иновационните процеси в селското стопанство, от необходимостта да се премине към съвременни начини на производство, което може да се постигне чрез подпомагане на отрасъла както по линия на европейските фондове, […]

Read more ›
554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

Отпаднали са 91 предложения Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 целеви прием за […]

Read more ›
Приемът по мярка 4.1 приключи с подадени 1868 проекта и поискана субсидия за близо 735 млн. лв.

Приемът по мярка 4.1 приключи с подадени 1868 проекта и поискана субсидия за близо 735 млн. лв.

Бюджетът по този прием на инвестиционната подмярка е почти 432 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи на 30.09.2021 г. приема на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Инвестиционните предложения на кандидатите земеделски стопани са […]

Read more ›