Post Tagged with: "плащане"

За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

Заявленията ще се приемат до 1 декември От 27 ноември 2023 г. се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба […]

Read more ›
Снимка от градината на Красимир Кумчев през пролет 2019

Изплатиха компенсациите на производители, останали без реколта заради бедствия

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 3 832 848 лева на земеделски стопани, подали заявление от 27.09.2023 г. до 6.10.2023 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Така Министерството на земеделието, акад. Николай Денков и финансовият министър Асен Василев си доизпълняват ангажимента, разписан […]

Read more ›
Мандрата е почти оборудвана

Плащанията по мярка 4.2 ще изискват по-малко документи

Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Измененията на Насоките за кандидатстване са приложими по процедурите – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до […]

Read more ›
Пчеларите заявяват плащане до полунощ на 2-ри срещу 3-ти октомври

Пчеларите заявяват плащане до полунощ на 2-ри срещу 3-ти октомври

Документи се подават единствено с електронен подпис през СЕУ До 23:59 часа на 2 октомври 2023 г. ще продължи приема на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. Зареждането на подадените заявления в ИСАК ще става поетапно. На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в секция Пчеларство е публикуван образец на заявлението за плащане, както и […]

Read more ›
Снимка от градината на Красимир Кумчев през пролет 2019

Заявилите до днес помощ за 100% пропаднали площи ще получат плащане до 3 работни дни след обработка на заявленията

Останалите трябва да подадат документи до 6 октомври, за да бъдат подпомогнати до 27 октомври Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение земеделските стопани, подали заявление до 26.09.2023 г. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, след […]

Read more ›