Младите фермери ще кандидатстват за 45 милиона евро през май

Пенко Налбантов бе преизбран за председател на „Тракия милк“

Мярката за младите фермери ще се отвори през месец май, а бюджетът ѝ ще е 45 милиона евро. Това

Пенко Налбантов

Пенко Налбантов

е съобщил преди 4 дни министър Димитър Греков пред животновъди в Съединение, Пловдивско.

малък фермер„Министърът каза, че най-вероятно през май ще се пуснат 100% от средства, предвидени по мярката за младите фермери през новия програмен период“, съобщи Пенко Налбантов, председател на регионалното сдружение на млекопроизводителите „Тракия милк“.

При представяне на първия вариант на новата Програма за развитие на селските райони на 13 февруари стана ясно, че средствата за стартов бизнес на производителите до 40-годишна възраст са общо  45 476 355 евро.

Министър Греков е бил поканен на отчетно-изборното събрание на „Тракия милк“, което се проведе на 22 февруари в град Съединение. За изненада на животновъдите той пристигнал, при това сам и без охрана.

Събранието преизбра Пенко Налбантов да председател до следващия изборен форум, който ще е след три години.

Leave a Comment