Как се рътят картофи – 4 месеца преди огретена

BASF

За ранното производство на картофи най-подходящи са клубените с тегло 60-80 г (фракция 35-55 см). В сравнение с по-дребните клубени – 30-50 г (фракция 25-35 см) от тях се получават по-голям брой кълнове и стъбла. Те обезпечават младото растение с вода и хранителни вещества още в ранните фази от развитието му.

картофи

Преди да пораснат на открито, картофите стоят на тъмно

Преди рътенето

Семената се сортират по големина, нареждат се в щайги и се съхраняват в подходящо помещение, което се затъмнява. Обикновено от момента на прибирането на картофите (септември-октомври) до засаждането им (февруари-март) минават 5-6 месеца, а до залагането им за рътене – 4 месеца. През първите месеци след изваждането те се намират в състояние на покой. За правилното съхраняване на клубените е важно да се удължи периодът на покой. За целта се поддържа температура 2-4 градуса и относителна влажност на въздуха 85-90%. Посочените условия се постигат най-добре в картофохранилища. Но семената могат да се съхраняват в ровници, избени помещения или северни стаи с прозорци. Те трябва от време на време да се отварят, по този начин ще се регулират температурата и влагата, за да не се пробуждат и покълват пъпките. Ако условията не позволяват да се поддържа оптимална температура от 2-4 градуса, помещението се осветява. Светлината не може да спре покълването, след като клубените са преминали периода на покой, но тя задържа нарастването на кълновете.

Друго важно условие е да се следи състоянието на посадъчния материал, дали не са се появили болести при съхранението. Трябва да се знае, че измръзналите или осланени клубени могат да станат причина за масово гниене.

Рътените картофи дават по-висок и качествен добив

Рътене

Рътенето е едно от достъпните за производителите мероприятие, което пряко влияе върху растежа, развитието, клубенообразуването и продуктивността на ранните картофи. Неговите предимства са няколко – ускорява поникването, формирането на храста и клубенообразуването, съкращава вегетационния период, позволява да се отстранят примесите от други сортове, провласените и непокълнали клубени, както и да се намали до минимум броят на празните гнезда в посева. Рътенето започва 35-40 дни преди засаждането. Светлината се променя, влажността се запазва

За целта помещението се затъмнява и температурата се повишава на 8-12 градуса, като относителната влажност на въздуха се запазва на 85-90%. С това се избягва развитието само на връхната пъпка (еднокълнието). Към десетия-дванадесетия ден от затъмняването кълновете достигат 1,5-2 см. В този период задължително се контролира развитието им и когато 70-80% от тях достигнат 2 см, помещението се осветява и в него се поддържа същата температура и относителна влажност, както по време на затъмняването. След 25-30 дни клубените се поставят отново на тъмно за 15-20 дни при понижена температура 2-5 градуса и относителна влажност на въздуха 85-90%. Необходимата температура (2-5 градуса) за условията на Южна България в периода на рътенето (януари-февруари) може да се осигури и без хладилна инсталация чрез охлаждане на помещението в ранните сутрешни часове (4-6 ч.). При рязко затопляне на времето се налага използване на вентилаторни устройства. Третирането на клубените и кълновете с тъмнина и ниска температура при неблагоприятни условия за засаждане може да продължи и повече (25-30 дни).

Засаждане

Засаждат се, когато земята се е затоплила до 6-7 градуса. Ранните картофи могат да се засадят, когато температурата на почвата в десетсантиметровия почвен слой достигне 6-7 градуса. За Южна България оптималните срокове са между 20 февруари – 10 март, а за Северна България между 20 март и 5 април. Всяко избързване или закъсняване се отразява неблагоприятно върху развитието на картофите. При температура, по-ниска от 6 градуса, вкореняването и развитието на кълновете се забавя, поникването на растенията се удължава и посевите често остават недобре гарнирани. Понасят по-голяма гъстота в редовете

Ранните картофи формират много по-дребен храст от късните и понасят добре по-голяма гъстота на засаждане. При повечето сортове най-подходящите разстояния на засаждане са 70-75 см между редовете и 20-25 см вътре в реда. При тази гъстота нормално се окопават и загърлят картофите, без да се увреждат кореновата система и столоните. Тя осигурява 5500-6500 гнезда на декар. Посочените разстояния на засаждане водят до използването на по-голямо количество посадъчен материал (250-300 кг/дка), но в замяна на това се получават по-високи добиви стандартна продукция в ранните срокове на реколтиране. Дълбочината на засаждане е 8-12 см, зависи от механичния състав на почвата, от срока на засаждане и от възможния риск за измръзване на клубените.

 

Източник: www.selo.bg

Leave a Comment