1.056 млрд. евро са инвестирани в селските райони през 2007-2013 г.

BASF

1.056 млрд. евро са инвестирани по ПРСР за подобряване на живота в селските райони през предишния програмен период, съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която присъства на официална церемония по първа копка по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата  Търнак, Габаре, Галиче, Попица, община Бяла Слатина, област Враца. Проектът се  изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 –2013 г. и е на стойност 5 622 835, 46 лв.

Десислава Танева във Враца

Към момента има подписани 1306 проекта по три от предишните мерки, по които общините можеха да кандидатстват, добави Десислава Танева, цитирана от пресцентъра на МЗХ. За подобряване на ВиК инфраструктурата има 234 проекта за около 800 млн. лева, като 89 проекта от тях са приключени и окончателно разплатени. Удължаване на срока на ПРСР 2007-2013 г няма да има, и за да се реализира дотук успешната работа на кмета и неговия екип е важно проектът, който стартира в тази му част , да бъде изпълнен в срок до 15 септември и разплатен до края на годината,обърна внимание министърът.

По време на посещението си в област Враца, министърът на земеделието и храните присъства и на откриването на Дневен център за възрастни хора в град Оряхово. Сградата е реновирана по проект по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 2007-2013 г. и е на стойност 4 731 206 лв.

 

Leave a Comment