Най-много овощари са кандидатствали по схемата за застраховки

BASF
Срокът за представяне на застрахователните полици в ДФЗ изтича на 29 септември

замразяване на плодовеДФЗ изплати 996 645 лв. по 299 сключени договори по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. В периода на прием са подадени общо 371 заявления на обща стойност         1 822 427 лв. Срокът за представяне на застрахователни полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие“ е до 29 септември. Крайният срок за сключване на договорите с Фонда и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 г.

Общо заявени площи за подпомагане по схемата са 9 345,78 хектара. От тях градините с овощни култури са 3 402,03 хектара, а със зеленчуци – 1 671,81 хектара.  Застраховани са 2 756,54 хектара, засети с етерично маслени култури. Декларирани за подпомагане са и 1 515,40 хектара тютюн.

Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица. Максималният размер на подпомагането е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Земеделските стопани могат да се възползват от помощта за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция до края на 2020 година, когато приключва периодът на действие на схемата.

С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 6 юли 2017 г.  общата сума,  за подпомагане на стопаните през тази година нарасна от 1,5 млн. лева на 2,5 млн. лева. С увеличението се дава възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от помощта.

EKODARPOL

1 Comment

  1. бойков казва:

    Аз като зс отглеждаш ябълки не съм взел усетил от тоя милиард и половина евро за загубения руски пазар.Точно обратното след като влезна сила забраната просто си загубих пазара цените се сринаха стигна се дотам,че продукцията не може да плати на берачите! Наглоста на преработвателите стигна дотам ,че ми предложиха 6ст за качествена ябълка но да си наема хора да я товарят.Що се касае за схемата изтегляне от пазара на практика такава схема не съществува.НИТО В МЗХ НИТО В ДФЗ МОГАТ ДА ВИ ДАДАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАЗИ СХЕМА! ПРОБВАЙТЕ ОБАДЕТЕ СЕ И ПОИСКАЙТЕ ИНФО. ЕТО И ТЕЛЕФОН 028187506 ТУК БИ ТРЯБВАЛО ДА ВИ ДАДАТ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НО……

Leave a Comment


осем + = 14