Сдружение задейства процедура за защита на Странджанския манов мед чрез вписване в Европейския регистър

Фестивал на мановия мед Архивна снимка на Pchelite.eu

Фестивал на мановия мед
Архивна снимка на Pchelite.eu

Сдружение „Странджански манов мед”, регистрирано в град Царево, внесе заявление с искане за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитени географски указания на продукта, който членовете на организацията произвеждат – Странджански манов мед.

Заявлението е публикувано на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, а мотивирани възражения по него могат да се направят до 29 октомври.

Продуктът е именуван от сдружението: ЗНП„Странджански манов мед” „Strandzhanski manov med“ / ЗНП „Манов мед от Странджа“ “Manov med ot Strandzha”.

Мановият мед попада в приложение № XI от Регламента за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на ЕК, и по-точно в Клас 1.4 „Други продукти от животински произход“.

 

Leave a Comment


едно + 3 =