Аграрният университет ще експериментира с китайски ориз с добив 16 т/ха

BASF
Уникалните хибридни семена ще се засеят върху 60 дка оризови полета на земеделската кооперация в с. Костиево и ще се наблюдават от специалисти в катедра Растениевъдство
Доц. Светла Янчева

Доц. Светла Янчева

През пролетта на 2018 г. Аграрният университет (АУ) очаква да получи семена от хибридни сортове ориз, създадени в Националния център за хибриден ориз на Китай. Те ще бъдат засети върху 60 декара при полетата на земеделска кооперация „Единство“ в с. Костиево, област Пловдив, която поема ангажимента да ги отгледа под наблюдението на учени от катедра Растениевъдство в университета в Пловдив. Забележителното на семената, подарък от китайския национален център, е техният добив. Експериментите на учените от Поднебесната империя са продължили години наред, като резултатите ежегодно са се подобрявали. Така, ако през 2000-та година оризът е раждал по 10 тона от хектар, през 2016 г. средният добив е достигнал 16 тона. Това разказа пред Агро Пловдив заместник-ректорът на университета доц. Светла Янчева.

„На 3 номври т.г. в АУ се състоя работна среща по предварителна уговорка с Националния център за хибриден ориз на Китай, който се намира в провинция Хунан“, разказа доц. Янчева. Дискутирани са били теми, които преди това е предложил на вниманието на университета Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между европейски държави от Централна и Източна Европа и Китай.

Интересът на учените от Аграрния университет е бил провокиран именно от невероятно високите добиви на хибридите, които надхвърлят над 2,5 пъти средните за България. Изпитванията през следващата година ще могат да покажат адаптивността и продуктивността на високодобивни хибриди ориз от селекцията на китайския център при наши условия.

По данни от Центъра в Китай през 2000-та година е бил отчетен добив от 10,5 тона от хектар, 2004 г. – 12 тона, 2011 – 13,5 т, 2014 г. – 15 т и за 2016 г. реколтата е била 16 тона от хектар, цитира доц. Янчева.

„В срещата с колегите от Китай участваха и специалисти от катедрата по Растениевъдство, както и представители на земеделска кооперация „Единство“ в с. Костиево“, поясни зам.-ректорът. „Всички останахме много изненадани от китайската технология на отглеждане на ориз. Тя съществено се различава от европейската по това, че при нас сеитбата е слята и на сухо. В Китай, а и в другите азиатски държави, от оризовите семена традиционно се произвежда първо разсад, който после се засажда на полето. Те имат и малки машини за садене на разсада, като в миналото, а и доскоро, всичко е било ръчно. Азиатските производители садят директно в калните мокри полета при междуредово разстояние от 25-30 см.

При нас това не може да се осъществи, защото технологията ни е съвършено различна и на 100% механизирана. Не може дори да става дума да се пробва тяхната технология, защото е трудоемка и България не разполага с достатъчно човешки ресурс.“

От Аграрния университет са настояли селекционните матерлиали за изпитване в България да бъдат подбрани така, че да са по-кратък вегетационен период от 130-135 дни. Защото при нашите условия оризът се явява на северната си граница на ареала на отглеждането му.

Китайски хибриден ориз (вляво) сравнен с български сортове

Китайски хибридни сортове ориз сравнени със сорт, отлеждан в България (вляво)

„Уникалните хибриди на Китай са с по-ниско от нашето стъбло, което е и много по-изправено. Имат висока продуктивна братимост и съответно по-дребни зърна. Водният слой, който те прилагат по време на вегетацията, е много по-малък, което предполагаме, че ще доведе до икономия на воден ресурс по време на вегетацията“, посочи доц. Светла Янчева.

„Ние показахме на гостите от нашата оризова продукция и те останаха изненадани какво се получава в България като качество на зърното със стъклен лом, което не е характерно за техните сортове. За българския и европейския потребител нашият ориз е доста по-добър“, обобщи тя.

Така, от догодина в оризовите полета на Костиево ще бъдят засети до 10 китайски хибрида, резултатите от които ще бъдат сравнени с два традиционни за България сорта. Очаква се  семената да пристигнат в края на март до средата на април, за да може сеитбата да се извърши в началото на месец май.

От страна на АУ опитът ще се наблюдава от проф. Борис Янков, който е дългогодишен преподавател и специалист, и д-р Иванка Тороманова.

Създаделят на сортовете проф. Юан Лонгпинг е член на китайската Академия на науките, консултант на ФАО и чуждестранен асоцииран представител на Американската академия на науките.

Националният център за хибриден ориз в Китай разполага с международен център за обучение. Гостите са обещали да предоставят стипендии за обучение на български специалисти, които проявяват интерес към тази култура.

На срещата в Аграрния университет са присъствали и учени от Научния институт по ориза в Кочани, Македония. Те са проявили интерес и желание при тях също да се проведе пилотен експеримент с хибридите.

Leave a Comment


7 − = три