Вносът на плодове е намалял с 4,5%, износът с 15,6% през 2017 г. (табл.)

BASF
При износа на зеленчуци е регистрирано увеличение с 11,2 на сто

тържищеВносът на плодове е намалял с 4,5% през 2017 г. спрямо 2016 г. и е бил в обем от 294 779 тона. За същия период и при износа е регистрирано понижение с 15,6 на сто до 41 540 тона, по данни на НСИ, цитирани в последния оперативен анализ на земеделското министерство.

При зеленчуците има увеличение и при вноса, и при износа миналата година. Вносът на зеленчуци е достигнал 235 809 тона, като е с 1,2% по-висок в сравнение с 2016 г. Експортът е 36 503 тона, което е с 4,3 тона повече (11,2%).

Внос

Лекото увеличение на доставките на пресните зеленчуци от чужбина миналата година се дължи главно на отчетения ръст на вносни картофи  – с 4,5 хил. тона (13,8%) и домати – с 5,1 хил. тона (7,3%). Вносът на краставици, тикви, патладжани и чесън също нараства спрямо 2016 г. – с между 2,6% и 38,5% (най-значително при чесъна). От друга страна, вносът на зеле намалява с 30,8%, а този на пиперки, гъби, лук и моркови – от 4,5% до 14,1%.

Намалението на общия внос на пресни плодове на годишна база е основно в резултат от спад на доставките на цитрусови плодове – с 10,3 хил. тона (9,6%), ябълки – с 5,1 хил. тона (11,8%), грозде – с 4,5 хил. тона (27,2%) и дини – с 3,7 хил. тона (10%).

Сред основните плодове, произвеждани в страната, понижение се отчита и при вноса на пъпеши, вишни, сливи и ягоди – от 12,2% до 60,9% (най-значително при сливите). Внесените количества праскови, кайсии, черупкови плодове, круши и череши са с между 24,8% и 68,7% повече на годишна база, като най-чувствителен ръст е налице при кайсиите.

Износ

През 2017 г. от страната са изнесени 36,5 хил. тона пресни зеленчуци и 41,5 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 11,2% повече и с 15,6% по-малко спрямо предходната година.

Основен принос за повишението при пресните зеленчуци имат бобовите зеленчуци, чиито износ достига 12,7 хил. тона – с 9,3 хил. тона или близо четири пъти повече в сравнение с 2016 г. Чувствително увеличение се наблюдава и при реализираните извън страната домати, патладжани, тикви, зеле, картофи и пиперки – от 11,4% (пиперки) до 79,4% (картофи). Същевременно, експортът на краставици се свива с 5,2 хил. тона или почти наполовина. Намаление се наблюдава и при износа на гъби, лук и моркови и репи – с между 40% и 70% на годишна база.

Спадът при износа на пресни плодове през 2017 г. е свързан до голяма степен с намаление на реекспорта на цитрусови плодове и банани – общо с 8,5 хил. тона. Сред произвежданите в страната плодове, съществено намаление спрямо 2016 г. се отчита при изнесените пъпеши, дини, ябълки, круши, грозде, ягоди и малини – с между 13,1% и 90,9% (най-значително при крушите). Експортът на черупкови плодове, сливи и кайсии нараства в рамките на два – три пъти на годишна база, а този на череши, праскови и вишни – от 39,7% до 71,9%.

плодове и зеленчуци - внос-износ

Leave a Comment