ЕК представя в АУ-Пловдив визията си „Храни 2030″

Аграрен университетМеждународната знакова конференция „Храни 2030″ (Food 2030), посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите хранителни системи започва днес в Пловдив. Форумът, чиито домакин и съорганизатор е Аграрният университет ще се проведе на 14 и 15 юни 2018 г. Събитието е част от инициативите по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на това събитие Европейската комисия ще представи актуализация на процеса и визията на „ХРАНИ 2030“ за формиране на бъдещите хранителни системи по отношение на устойчивост,  гъвкавост, отговорност, разнообразие, конкурентоспособност и приобщаване, за изпълнение на четирите приоритета на „ХРАНИ 2030“ и целите на устойчивото развитие.

Откриването на конференцията е в 9:00 часа.

Конференцията е посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите хранителни системи. Конкретните цели на конференцията са да се разгърне системният характер на хранителните и хранителните системи и да се изградят екосистеми за научноизследователска и развойна дейност, за да се осигурят решения за преобразуване на хранителните системи, да се засили потенциалът за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, и координация / привеждане в съответствие на различните нива (в държавите-членки, с ЕС), включително бъдещи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в Европа и усвояване на частни инвестиции и увеличаване на взаимодействието с публичното финансиране.

 

Leave a Comment