Търговците имат 3 месеца да напишат нови етикети за имитиращите продукти с мляко

BASF
европейски сиренаОт днес, 13 юли, с обнародването на постановление №135 от 9 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, започва да тече 3-месечния срок, в който търговците трябва да се справят с нови изисквания.

В наредбата е посочено, че при етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета в непосредствена близост до наименованието на продукта задължително се посочва „Имитиращ продукт“. В етикета ясно трябва да бъде обозначен компонентът или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки, с размер на шрифта съгласно Приложение VІ, Част А, т. 4 към Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Освен тази информация върху етикета задължително се посочва и количеството на съставки или категория съставки, като сурово мляко, мазнини и/или протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт, съгласно Приложение VІІІ, т. 3 към Регламент (ЕС) № 1169/2011.
При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, различно от краве мляко, върху етикета се посочва видът на използваното мляко.

Leave a Comment