Цената на българските бройлери – 3 лв./кг, най-скъпи са в Германия – 5,50

BASF

кокошка, бройлерПрез септември 2018 г. средната цена на замразени бройлери, предоставена от кланиците за бяло месо в страната, е с 2,6% по-ниска в сравнение с предходния месец – 153,35 евро/100 кг или 3,00 лв./кг. Спад, но по-слаб, има и при средноевропейската цена за същия период – с 1,1% до 187,86 евро/100 кг (3,67 лв./кг). Разликата между цените на двата пазара се свива до 18,3% (при 20,6% през м. август`2018), съобщават от дирекция „Животновъдство“ на МЗХГ.

Германия остава държавата-членка с най-висока цена на замразени бройлери в ЕС, достигайки 279,87 евро/100 кг (5,48 лв.), което е с 0,8% повече от предходния месец, с 49% по-висока от средната за Съюза и с 82,5% над нивото на българската цена. Високи ценови нива са регистрирани и във Финландия (270,80 евро/100 кг), Швеция (262,39 евро/100 кг), Кипър (250,81 евро/100 кг), Дания (234,68 евро/100 кг), Австрия (234,55 евро/100 кг).

Страните с ниски цени през септември са Ирландия – 97,04 евро/100 кг, Полша – 130,68 евро/100 кг, Унгария – 149,98 евро/100 кг, България – 153,35 евро/100 кг, Латвия – 153,37 евро/100 кг – с между 48% и 18% по-ниски от средната за ЕС-28.

Leave a Comment


6 + = петнайсет