БАН опитва да задържи учени и служители на НИМХ, като създава нов институт

Снимка на сп. "Мениджър"

Снимка на сп. „Мениджър“

Българската академия на науките (БАН) създава нов институт, след като бе решено от 1 януари Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да се отдели от академията и да премине като самостоятелна единица към Министерството на образованието и науката. Това бе решено на Общото събрание на БАН. Новото научно звето ще се наименова Институт за изследване на атмосферата, климата и водите. Той ще започне да функционира от 1 януари 2019 г., като към него ще преминат част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ-БАН, съобщават от Учредителния съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН.

В съобщението се посочва още, че е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Учените ще запазят научните си степени и академични длъжности по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и при спазване на чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда, и в съответствие с разпорежданията на Устава на БАН.

На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обяви конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г.

Leave a Comment