Германският земеделски съюз иска премии за малките фермери и държавна помощ за младите

Субсидиите трябва да се насочат към специална „Зелена програма“ за опазване на климата, но в условие на прилагане на земеделски практики, заяви в Берлин заместник-генералният секретар Удо Хемерлинг

Автор на текст и снимки: Мартин Иванов

Удо Хемерлинг е последният вдясно

Удо Хемерлинг е последният вдясно

Малките фермери да започнат да говорят на глобален език, а различните страни да създадат още повече мерки за подкрепата им. Около тази теза се обединиха експерти от Европа и Африка по време на специализирана дискусия посветена на ролята на малките фермери в селските региони, която се проведе в рамките на изложението „Зелена седмица” в Берлин, и беше част от програмата на Финландия-страната партньор на форума през 2019 година.

Като основни предизвикателства пред земеделския сектор бяха очертани климатичните промени, безопасността на храните и работната ръка, защото например само до 2030 година в Африка се очаква броят на младежите, които ще са на трудовия пазар, да достигне до 400 млн. души.

Специалистите отчетоха, че е необходимо да продължи процеса на диверсификация на стопанствата, така че фермерите да не отглеждат само по една култура или да не произвеждат само един вид продукция.

„Ние определено не сме радостни от климатичните промени в последно време, защото видяхме какви щети причиниха засушаванията в Германия през миналата година”, каза по време на дискусията Удо Хемерлинг, заместник-генерален секретар на Германския съюз на земеделските производители.

Според него в новата ОСП трябва да се предвидят още инструменти за подкрепа на младите фермери основно по отношение на резултатите, постигнати от тях, за опазване на климата. „Имах предвид основно обогатяване на почвеното разнообразие, което и в момента фермерите, поели агроекологични ангажименти, са длъжни да правят, но сега може да се отиде по-далеч, като се предложи специална „Зелена програма”, чрез която фермерите да получават подпомагане при прилагане и на определени мерки за опазване на климата”, уточни експертът. Сегашната подкрепа според него е насочена основно към прилагане на мерки за екстензивно земеделие – такива като отказ от използване на средства за растителна защита.

„Ние искаме екологични субсидии за практическото земеделие, защото само чистото опазване на природата няма никакво реално значение без извършването на земеделска дейност”, заяви Удо Хемерлинг.

Германският бранш подкрепя субсидирането на биопроизводството, но само при условие, че заедно с това се създадат възможности за реализиране на продукцията им на пазара.

Браншовата организация ще иска предоговаряне на планираните съкращения по ОСП, защото по думите му сегашното предложение на Брюксел за намаление на парите по двата стълба ще създаде един дисбаланс между фермерите, чиито субсидии ще се намалят с 4-5% и между селските региони, парите за които се планира да намалеят с 15%.

Стратегическите планове, които Брюксел предлага, крият известен шанс според него за опростяване на контрола върху производителите, но и опасност от двойно увеличаване на бюрокрацията.

„Тези планове ще свалят бюрократичната тежест от Брюксел, но може да увеличат бюрокрацията по отношение на земеделските производители в отделните страни”, счита Хемерлинг. Земеделският бранш в Германия е срещу таваните на плащанията за големите фермери, но в същото време се обсъжда премия за малките фермери. По отношение на младите фермери в Германия предмет на обсъждане е получаването на държавна подкрепа за онези, които започват да се занимават със земеделие.

Leave a Comment