936 лв. е средната заплата в земеделието през първото тримесечие на 2019 г.

BASF

берачи на ягоди, работнициПрез първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата в страната e 1 208 лв., съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Тя нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 11.4%, „Други дейности“ – със 7.8%, и „Административни и спомагателни дейности“- с 6.4%.

Средната брутна месечна заплата в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ през първото тримесечие на тази година е 936 лева. Година по-рано тя е била 829 лева, което показва че се е увеличила със 107 лева. През последното тримесечие на 2018 г. средната заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ е била 907 лева. 

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.3%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Добивна промишленост“ – с 0.6%. 

Leave a Comment