Монголски стада бяха оборудвани с GPS, за да се проучи механизмът на заразяване с болести

овца с GPS

Движението на животни, независимо дали в резултат на местен и международен търговски транспорт или сезонни движения на стада, е основната причина за въвеждане или разпространение на инфекциозни заболявания по добитъка и дивите животни. Разбирането на естеството на тези движения може значително да помогне на ветеринарните служби в борбата срещу разпространението на инфекциозни заболявания, съобщиха от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН.

Пилотен проект на ФАО в района на регион Хотон на провинция Архангай в Монголия има за цел да провери целесъобразността на използването на GPS-базирана технология за проследяване на номадския добитък в Монголия. Крайната цел на проекта е да се идентифицират характерните особености на подвижните стада и моделите на взаимодействие между стадата през годината, и в същото време да се събере информация за основните методи за управление на стадото и стопанисването му през периода на сезонна мобилност.

Освен това GPS данните могат да допринесат за по-доброто разбиране на механизмите за използване на пасищните земи и водните ресурси от съседните стада.

В Монголия взаимодействието между стадата е ключов фактор за разпространението на инфекциозни заболявания и тези знания са от решаващо значение за разбирането на епидемиологията на инфекциозните заболявания, които поразяват добитъка и дивите животни, както и за последиците, начините и скоростите на разпространение на болестите. Подобряването на тези знания може значително да помогне на ветеринарните служби да извършат задълбочена оценка на рисковете от предаване на болести и да разработят методи за техния контрол.

„Пасторализмът е важна част от културното наследство на Монголия“, казва Еран Райзман, старши служител на ФАО по здравеопазване на животните. „Животновъдите съставляват една трета от населението на Монголия, а скотовъдството осигурява поминък на мнозина.

Характерът на сезонните движения на номадските животни се променя няколко пъти през годината и може да включва движение по кръгови маршрути или постепенна промяна на местата и дори миграция към други райони. В допълнение към тези движения на дълги разстояния, ежедневните движения се характеризират с промяна в циклите на паша и почивка, по време на които животни от различни стада могат едновременно да използват едно и също пасище.

В началото на август шест леки нашийника с GPS-навигатор бяха поставени на дребни преживни животни от шест стада на летните им пасища и беше проведено предварително проучване с участието на стопаните. GPS устройствата са оборудвани с вградено резервно съхранение на данни, което позволява редовен трансфер на данни с помощта на специална онлайн програма и събиране на данни чрез ръчно изтегляне на информация на последния етап от изследването след отстраняване на нашийниците.

„За да се провери надеждността на тази технология в екстремните метеорологични условия на Монголия, GPS устройства ще бъдат инсталирани отново през лятото на 2020 г., когато съответните стада се върнат на летните си пасища“, добави Райзман.

Това пилотно проучване има за цел да се идентифицират рисковете, свързани с подвижните животни и да се осветлят сезонните и ежедневните модели на движение и взаимодействие. Проучването също така трябва да помогне на изследователите да разберат възможните рискове, свързани с предаването и разпространението на инфекциозни заболявания.

Leave a Comment