Продукцията от сорго е с 3 600% повече! Как така?

сорго

Невероятни числа публикува в последния оперативен анализ земеделското министерство. Към 15 август при 11-12% реколтирани площи продукцията от сорго е с 3 593,5% повече спрямо миналата година по същото време. Средният добив – 709 кг/дка, е с 533% по-висок. Площите с тази житна култура са увеличени с 69%, макар да са сравнително малко: 35 887 дка. Самите числа задават въпроси, а от Агро Пловдив потърсихме отговора при най-компетентния човек по темета сорго в страната – доц. Калин Сланев от Земеделския институт в град Шумен.

Доц. Калин Сланев

Доц. Калин Сланев

„Предполагам, че интересът към соргото е продиктуван от глобалното затопляне и увеличаващото се засушаване“, каза доц. Сланев.

Соргото е устойчива на сушата култура, която поддържа високи добиви, дори и при продължителни безводни периоди. Те се движат през годините между 400 и 1000 кг от декар. Цената му е малко по-ниска от тази на царевицата.

Житната култура се използва и като зелена маса за сочен фураж, и за силаж, и като  суровина за биоенергия, и като концентриран фураж в животновъдството. По хранителни качества се съизмерва с царевицата на 95%. В същото време има по-ниски разходи на отглеждане, тъй като не страда от болестите, които западната селекция царевица е докарала в страната.

Доц. Сланев допълни, че в ЕС годишната продукция от сорго е към 600 хил. тона, но се потребяват годишно 1,2 милиона тона, като недостигът се внася от САЩ. По-големи производители в Европа на сорго са Южна Франция, Испания, Италия, а напоследък Украйна и Русия.

Според него, соргото се произвежда у нас както от животновъди, така и от зърнопроизводители, които продават реколтата на фуражни заводи. Доскоро предприятията за фураж не са имали интерес към тази култура, но в последно време са започнали да я използват в рецепти за изхранване на птици, свине и преживни животни.

Доц. Калин Станев е от създателите на сортовете Максибел и Максиред, които съответно са с бял и червеникав цвят на зърното. Сортът суданка Ендже 1 пък се използва за зелена маса. Докато първите два сорта, които са предназначени за добив на зърно, достигат височина до 1.00-1,20 метър, то Ендже 1 израства до 3-4 метра. Кикиндонов, доц. Калин Сланев е

Миналата година в съавторство с доц. Цветан Кикиндонов, доц. Калин Сланев е публикувал книгата „Соргото в България и в чужбина“. Книгата може да бъде закупена от авторите.

1 Comment

  1. chavdar atanasov казва:

    тъся семе суданка за сено и консултации по засяването му

Leave a Comment